Tag Archives: עורך דין נזקי גוף

כיצד לנהוג במקרה של תאונת עבודה?

כאשר עובד נפגע בתאונת עבודה יש כנמה צעדים בהם יוכל לנקוט לצורך קבלת פצוי על נזקיו.

צעדים אלו יכולים להיות מורכבים ביותר, מה גם שבצידו השני של המתרם יכולים להימצא  אנשי מקצוע מנוסים שיחפשו כל דרך לטרפד את תביעת העובד שנפגע.

חשוב לזכור שיש פעולות מהותיות להצלחת תביעת הפיצויים, שהתזמון מהווה בהן גורם מכריע ואי נקיטת הפעולות המתאימות במועד לא תאפשר לבצען במועד מאוחר יותר, כגון פעולות הקשורות בבדיקות רפואיות להוכחת הנזק, איסוף מסמכים ועוד.

לכן, על מנת להתכונן כהלכה להגשת תביעה בגין נזקי גוף, חיוני לערב בתהליך כבר בשלב מוקדם עורך דין נזקי  גוף המומחה בטיפול בתביעות מסוג זה.

עורך דין נזקי גוף ילווה את הנפגע בתאונת עבודה משלביה הראשונים של פציעתו, דרך גיבוש התביעה, איסוף המסמכים והאסמכתאות הרפואיות ועוד.
עורך דין שכזה יידע להתמודד עם הצד השני  וגם עם המוסד לביטוח לאומי ויסייע להצלחת התביעה.

כיצד בוחרים בעורך דין המתאים למשימה זאת?

אם ניתן להשיג המלצות מלקוחות שנעזרו בו והצליחו בתביעותיהם, עדיף.

גם ביקור באתר האינטרנט של העורך דין וקריאת סיפורי הצלחה במקרים דומים, יכול לסייע.

בקיצור, כל דרך להתרשם מהצלחותיו של העורך דין במקרים דומים למקרה הנדון, תוכל לסייע לקבל החלטה.
מאחר שלהחלטה זו יהיו השלכות על תוצאות התביעה, חשוב לקבלה בכובד ראש.